Email: csikfalvi.zsolt@t-online.hu

 

   
   
 

2017 BH EURO ZAGREB Ceremony

BH Nederland-Russia

BH Norway-Russia

BH Spain-Russia

BH Russia-Croatia

BH Russia-Greece

ETO-Larvik

Croatia-Montenegro

Lokomotiva-ETO

Podravka-Vardar

Lokomotiva-Viborg

Podravka-Buducnost

CROATIA CUP 2014 UMAG

Croatia Cup Ceremony

Croatia-Serbia

Poland-Germany

Germany-Croatia

Poland-Serbia

Croatia-Poland

Serbia-Germany

Siofok-ETO

Larvik HK-ETO

Vardar Skopje-ETO

ETO-Podravka Friendly

Croatia-Hungary

Croatia-Hungary 2

FKC-Esbjerg

ETO-FTC

CL 2013-2014

Krim-ETO

CL 2012-2013

ETO CL Celebration 2013

ETO-Larvik CL Final

Podravka-ETO

Krim-ETO

CL 2011-2012

Krim-Larvik

Hypo-ETO

Podravka-Larvik

ETO-Metz

Podravka-Krim

 

EC Q 2011-2012

Hungary-Azerbajdzsan

2014. Junior WCH Croatia

Ceremony

Korea-Russia

Denmark-Germany

Korea-Germany

Russia-Denmark

Romania-Hungary

France-Nederland

Germany-Hungary

Korea-Romania

Russia-Nederland

Denmark-France

Germany-Norway

Nederland-Croatia

Korea-Serbia

Denmark-Czech

France-Sweden

Hungary-Portugal

 

Umag EBHC 2011

Final ceremony

Croatia-Denmark

Italy-Norway

Croatia-Norway

Denmark-Italy

Hungary-Spain

Italy-Hungary

Hungary-Spain

Hungary-Poland

Hungary-Ukraine

Hungary-Cyprus

Denmark-Norway

Hungary-Greece

Hungary-Turkey

Norway-Hungary

Hungary-Denmark

Opening ceremony

 

Croatia-Serbia

Champions

League

2010-11

ETO-Larvik

ETO-Dinamo

Krim-Buducnost

ETO-Leipzig

ETO-Zvezda

Podravka-ETO

Krim-ETO

Krim-Zvezda

 

Byasen-Vác

 

 

 

 

 

 

 

EURO 2012 SERBIA

 

Medal ceremony

All stars

Montenegro-Norway

Hungary-Serbia

Montenegro-Serbia

Norway-Hungary

Denmark-Russia

Russia-Hungary

Germany-Romania

Montenegro-Spain

Hungary-Romania

Germany-Montenegro

Spain-Russia

Serbia-Sweden

Norway-France

Denmark-Czech

Germany-Russia

Montenegro-Hungary

Romania-Spain

Hungary-Spain

Germany-Croatia

Serbia-Ukraina

Norway-Czech

Hungary-Germany

Spain-Croatia

Croatia-Hungary

Spain-Germany

GF WC Award ceremony 2009